Privacy Policy

Privacy Policy Sparkling Events
laatste update: 26 juni 2018, versie 0.3

Sparkling Events hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sparkling Events.

Gegevensverwerking
Als Sparkling Events zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina op onze website.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan contractuele voorwaarden of administratieve verplichtingen te voldoen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sparkling Events gebruikt deze gegevens als u deze zelf aan ons meldt. Deze gegevens worden opgeslagen voor het versturen van een nieuwsbrief. Te allen tijde is het mogelijk om de gegevens uit de database te verwijderen bij het afmelden van de nieuwsbrief worden ook uw persoonlijke gegevens verwijderd.
– Voor- en Achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– E-mailadres

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Sparkling Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Sparkling Events bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Inzage- en rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Wij gebruiken dit functioneel om te bekijken hoe u de website gebruikt en waar er verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Google Analytics, Facebook en Instagram
Via onze website worden cookies op Google, Facebook en Instagram geplaatst, als deel van onder andere de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerkers zijn mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over het surfgedrag om zodoende onze dienstverlening te verbeteren.  

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie voorzien van een datum en een versienummer.

Vragen
We controleren regelmatig of wij voldoen aan ons privacybeleid. Heeft u vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op: info@sparkling-events.nl